Bedrijfsmakelaardij en taxaties

Wie wij zijn


Ing. A.P.F. (Ton) Begijn REV RT RM

Sinds 1967 was G.C. Begijn al makelaar in Zeeuws Vlaanderen.
Zijn zoon Ton Begijn is in 1995 beëdigd als makelaar door de rechtbank in Middelburg, is gevestigd in Vlissingen en heeft als werkterrein geheel Zeeland.
Als ingenieur civiele techniek heeft hij veel praktijkervaring opgedaan in de functie van senior projectleider in nationale en internationale grote bouwwerken.
Ton Begijn

Ton is als gecertificeerd en beëdigd bedrijfsmakelaar verbonden aan ons kantoor en is lid van de NVM (De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A, zie onder de knop NVM) afdeling Business. Tevens is hij toegelaten als registermakelaar bij Vastgoedcert en als taxateur bij NRVT en TMI.

Recognised European Valuer, REV-titel.
Ook heeft hij in 2020 de opleiding en het assessment tot het voeren van de titel REV (Recognised European Valuer) met succes afgerond en is hij daarvoor formeel gecertificeerd.
Met TEGoVA Netherlands als controlerende organisatie verbindt de taxateur op die manier zijn naam aan het hoogste kwaliteitskeurmerk op taxatiegebied, dat opdrachtgevers verzekert van een taxatie die kwaliteit en uniformiteit in geheel Europa koppelt aan betrouwbaarheid en transparantie.

Register Taxateur RT.
De Register-Taxateur onderscheidt zich van niet-geregistreerde taxateurs, doordat hij zich houdt aan de NRVT-regelgeving. Om dat kwaliteitsniveau te borgen jegens opdrachtgevers en belanghebbenden, onderwerpt de Register-Taxateur zich aan doorlopend toezicht en tuchtrecht. Daarnaast worden bijna alle taxatierapporten door een andere Register-Taxateur gecontroleerd.

Verder is Ton "meester Register Taxateur" wat inhoudt dat hij aankomende bedrijfstaxateurs in de praktijk begeleidt tot het behalen van de titel Register Taxateur (RT).

Ton is lid van alle belangrijke bedrijvennetwerken in Zeeland.

Met een no-nonsense aanpak zullen wij uw belangen op zakelijke wijze optimaal behartigen.

Klik hier voor onze kantoorpagina op funda in business.