Bedrijfsmakelaardij en taxaties


Slechts een klein deel van onze portefeuille ziet u hier en staat online.
Het merendeel van onze verhuur- en verkoopopdrachten voeren wij uit binnen onze netwerken, waarbij zoekers aan verkopers gekoppeld worden zonder dat enige publicatie toegepast wordt. Onder meer bij lopende bedrijven in de horeca-branche en de detailhandel leidt dit vaak tot een niet-openbare en succesvolle transactie.