Bedrijfsmakelaardij en taxaties

korting bij terugkerende taxatieVeel bedrijven hebben regelmatig een herwaardering nodig van hun onroerend goed. Te denken valt aan fiscale waardering (o.a. jaarrekening), financiering of voor de brandverzekering.

Bedrijven die een hertaxatie nodig hebben kunnen gebruik maken van onze kortingsconstructie.

Bij hertaxatie binnen twee jaar en voor hetzelfde doel en voor hetzelfde object wordt een korting berekend over de eerste nota (zonder korting). Voor gedeelten die gewijzigd zijn geldt het oorspronkelijke tarief zonder korting.