Bedrijfsmakelaardij en taxaties

Aankoop


U wilt een bedrijfspand aankopen. Een van de belangrijkste factoren daarbij is de waarde. De werkelijke waarde ten opzichte van de vraagprijs. Deze verkrijgt u door een taxatie uit te laten voeren.

Zodoende weet u waar u aan toe bent bij de onderhandelingen, de toegevoegde waarde voor uw bedrijf, maar ook bijvoorbeeld de courantheid van het te kopen pand. De courantheid is van belang in verband met de mogelijke toekomstige waardeontwikkeling op de balans en/of een eventuele latere verkoop.