Bedrijfsmakelaardij en taxaties

Verzekering - HerbouwwaardetaxatieOm na een calamiteit de geleden schade volledig vergoed te krijgen, is het van belang dat de verzekerde som goed is vastgesteld. Een te hoog verzekerd bedrag betekent het betalen van te veel premie en in geval van schade geen extra vergoeding. Bij onderverzekering wordt de schade slechts gedeeltelijk vergoed.

Het is verstandig discussies op het moment van schade te voorkomen. Dat kan door Begijn een deskundigentaxatie te laten verrichten. Hierbij wordt de waarde van de verzekerde objecten door onze deskundige bepaald en vastgelegd in een taxatierapport.

In het rapport worden vastgesteld (waar van toepassing):
- de herbouwwaarde van de opstallen op vaste taxatie
- de nieuwwaarde van de inventaris op vaste taxatie

Deze waarden worden vastgesteld per waardepeildatum ten behoeve van een verzekering conform art. 7: 960 BW:  "De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige."
Het artikel houdt dus in dat de verzekeraar niet van een ander bedrag mag uitgaan dan de taxatiewaarde.

Een door de verzekeraars geaccepteerd taxatierapport maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst en is bindend voor beide partijen. In Nederland is de deskundigentaxatie door de wet erkend.