taxaties | bedrijfs o.g. | advies | overig | over Begijn | contact | sitemap | home
Bedrijfstaxaties
- Zorgvastgoed specialist
- Financiering
- Aankoop
- Verkoop
- Fiscaal jaarrekening
- Lopend bedrijf DCF / OCF taxaties
- Herbouwwaarde
- Huurwaarde
- WOZ
- Voorkeursrecht gemeente
- Onteigening
- Nadeelcompensatie
- Planschade

Offerte bedrijfstaxatie

Korting bij hertaxatie

WaardebegrippenBedrijfsmakelaar

Waardebegrippen


De waardebegrippen die regelmatig in een taxatie vermeld worden zijn de Marktwaarde en (soms nog) de executiewaarde vrij van huur en gebruik. Deze waarden worden als volgt gedefiniƫerd:

Marktwaarde
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

opinie waarde bij executoriale verkoop vrij van huur en gebruik (steeds minder gebruikt)
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. Zoals u ziet is het belangrijkste verschil tussen deze waarden dat het in het eerste geval gaat om een vrije verkoop, waar het tweede geval een gedwongen verkoop betreft.
Heeft u de taxatie nodig om een verbouwing te financieren? In dat geval zullen wij voor u de hierboven genoemde waarden zowel voor als na de verbouwing in het rapport vermelden.


Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Het betreft hier derhalve de waarde benodigd om de aanwezige opstallen opnieuw op te bouwen, zonder de waarde van de grond. De herbouwwaarde wordt gehanteerd als basis voor de opstalverzekering.


Waardebegrippen die men niet zo vaak in rapporten tegenkomt zijn de volgende:

Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn, bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.

Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming) door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Economische huurwaarde
De prijs, die bij aanbieding ten verhuur, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Waarde in verpachte staat
De prijs, die bij langdurige verpachting als bedoeld in de Pachtwet, op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Er zijn nog meer waardebegrippen zoals bedrijfswaarde of waarde going-concern, vervangingswaarde enz. die door ons kunnen worden gehanteerd. Daar waar van toepassing wordt over deze waarden altijd uitleg gegeven in onze rapportages.