taxaties | bedrijfs o.g. | advies | overig | over Begijn | contact | sitemap | home
Bedrijfstaxaties
- Zorgvastgoed specialist
- Financiering
- Aankoop
- Verkoop
- Fiscaal jaarrekening
- Lopend bedrijf DCF / OCF taxaties
- Herbouwwaarde
- Huurwaarde
- WOZ
- Voorkeursrecht gemeente
- Onteigening
- Nadeelcompensatie
- Planschade

Offerte bedrijfstaxatie

Korting bij hertaxatie

WaardebegrippenBedrijfsmakelaar

WOZ waarde; (WOZ = Waardering Onroerende Zaken)De WOZ-waarde is voor bedrijfspanden de basis voor de gemeentelijke ozb en de waterschapslasten.

Maar is die waarde wel correct? Een belangrijke vraag daarbij is of de er wel rekening is gehouden met de vrijstellingen. Voor industriƫle objecten kan vooral de werktuigenvrijstelling van grote invloed zijn op de vastgestelde waarde. Andere vragen die hierbij spelen zijn: is het waarderingsvoorschrift correct toegepast en loopt de vastgestelde waarde in de pas met de economische waarde.

Een taxatie die daar antwoord op geeft levert u tevens argumenten op om het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde te onderbouwen.

Ook kunnen wij u na het bezwaar bijstaan in de beroepsprocedure bij de belastingkamer.