taxaties | bedrijfs o.g. | advies | overig | over Begijn | contact | sitemap | home
Bedrijfstaxaties
- Zorgvastgoed specialist
- Financiering
- Aankoop
- Verkoop
- Fiscaal jaarrekening
- Lopend bedrijf DCF / OCF taxaties
- Herbouwwaarde
- Huurwaarde
- WOZ
- Voorkeursrecht gemeente
- Onteigening
- Nadeelcompensatie
- Planschade

Offerte bedrijfstaxatie

Korting bij hertaxatie

WaardebegrippenBedrijfsmakelaar

Discounted Cashflow / Operational Cashflow

De DCF taxatiemethodiek wordt vaak toegepast bij de bepaling van de waarde van lopende bedrijven, horeca- recreatief- of belegd onroerend goed en wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare en controleerbare waardebepalingen.

Wij kunnen door ervaring en efficiënte automatisering scherpere tarieven bieden.

Verschillende actuele taxatiemodellen op basis van o.a. omzetten of huurwaarde worden door ons toegepast.